Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Základné umelecké školy

Základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Základná umelecká škola, Študentská 1447, Snina

Telefónne číslo: 057/762 34 50
E-mail: zussnina@stonline.sk
Webová stránka: http://zussnina.edupage.org/
Riaditeľka: Katarína Valaliková, DiS. art.

Odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický


Základné umelecké školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti

Súkromná základná umelecká škola, Česká 2628/9, Snina

Telefónne číslo: 057/762 28 64
E-mail: szus@galeriaas.sk
Webová stránka: www.szusas.sk
Zriaďovateľ: Andrej Smolák, akademický maliar

Odbor: výtvarný


Súkromná základná umelecká škola, Hviezdoslavova 985/20, Snina

Telefónne číslo: 0915 876 133
E-mail:  editabarancikova@gmail.com
Webová stránka: www.danceshow.sk
Zriaďovateľ: Mgr. Peter Barančík

Odbor: tanečný