Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stredné školy

Gymnázium, Študentská 4, Snina

Telefónne čísla: 057/762 33 53, 0915 937 113
Fax: 057/762 35 14
E-mail: gymsnek@isternet.sk
Webová stránka: http://www.gymsnina.sk/
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Riaditeľka: RNDr. Iveta Lazorová


Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina

Telefónne čísla: 057/762 24 93, 762 33 09
Fax: 057/7580391
E-mail: skola@zsssnina.edu.sk
Webová stránka: www.zsssnina.edupage.org
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Riaditeľ: Ing. Štefan Ivan


Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059/23, Snina

Telefónne čísla: 057/762 38 13, 0915 938 644
Fax: 057/762 26 18
E-mail: spssnina@spssnina.edu.sk
Webová stránka: www.sps-snina.edupage.org
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov
Riaditeľka: PaedDr. Alena Romanová


Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina

Telefónne číslo: 057/762 23 61
E-mail: cirkzs@stonline.sk
Webová stránka: http://www.csssnina.sk/
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľ: RNDr. Jozef Lojan


Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina

Telefónne číslo: 057/762 53 37
Webová stránka: http://www.ssisnina.edupage.org/
E-mail: ssisnina2015@gmail.com
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov

Organizačné zložky: Špeciálna základná škola internátna, Praktická škola, Odborné učilište internátne

Súčasti školy: školský internát, Centrum špeciálneho pedagogického poradenstva, školská jedáleň

Riaditeľka: PaedDr. Jana Kandriková