Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Materské školy

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
 

MŠ Budovateľská 2205/12, Snina

Telefónne číslo: 057/762 33 46
E- mail: matirski@stonline.sk
Webová stránka: www.msbudovatelska-snina.estranky.sk
Riaditeľka: Anna Lovičová

MŠ pracuje podľa nového Školského vzdelávacieho programu – „BUDÍČEK“.
Pri MŠ pracuje Materské centrum BUDÍČEK

Krúžky: anglický jazyk, pohybový krúžok, logopédia, predplavecká príprava, S najmenšími k Bohu

Pri MŠ je zriadené Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu.


MŠ Čsl. armády 1590, Snina

Telefónne číslo: 057/762 34 63, 0911 359 305
E-mail: mscsa@stonline.sk
Webová stránka: http://www.mscsa-snina.estranky.sk/
Riaditeľka: Mgr. Jana Bocková

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu pod názvom „ZVEDAVÉ STONOŽKY“.


S–melosť

T–vorivosť

O–dvážnosť

N–adanosť

O–dhodlanosť

Ž–ivotaschopnosť

K–amarátstvo

A-ktívnosť


REHABILITÁCIA V MŠ: Biostimulácia, Liečba parafínom, Liečba infračerveným svetlom, Inhalácia, Vírivá masáž chodidiel


MŠ Duk. hrdinov 2078/13, Snina

Telefónne číslo: 057/ 7622511
E-mail: msdukhrdinov@centrum.sk
Webová stránka: http://www.msdukhrdinovsnina.estranky.sk/ 
Riaditeľka: Mgr. Zdenka Kapáková

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu pod názvom „ŠŤASTNÉ DIEŤA“.

Krúžky: anglický jazyk, náboženská výchova, dopravný krúžok, tanečný krúžok.


MŠ Kukučínova 2544/7, Snina

Telefónne číslo: 057/ 762 21 90
E-mail: mskukucinova.sv@gmail.com
Webová stránka: http://www.mskukucinovasnina.estranky.sk/
Riaditeľka: Mgr. Kristína Varšová

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa ŠVP "ZVEDAVÁ KUKUČKA".

Krúžky: flautový krúžok, spevácky krúžok, výtvarný krúžok, krúžok anglického jazyka, krúžok náboženstva, hodiny v počítačovej učebni v ZŠ, krúžok pohybovej aktivity "Kukučka športuje"


MŠ Palárikova 1630/29, Snina

Telefónne čísla: 057/ 7622893, 0918691820
E- mail: mspalarikova@belnet.sk
Webová stránka: www.mspalarikovasnina.estranky.sk
Riaditeľka:  Mgr. Ľubica Ižáková

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa v materskej škole uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu: Školského vzdelávacieho programu „KVETINKOVO“.

Krúžky: logopedická starostlivosť, výučba anglického jazyka, výúčba pc - softvéry

Edukačná činnosť:

  • ľudové tradície - festival materských škôl "Spievaj, tancuj vykrúcaj"
  • BECEP - dopravná výchova
  • LOGICO PRIMO - logické hry
  • Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY - učiteľky hrajú deťom a ďalšie

 MŠ Perečínska 2546/23, Snina

Telefónne číslo: 057/768 22 44 , 0917 574 947
E-mail: msperecinska@gmail.com
Webová stránka: http://www.msperecinskasnina.estranky.sk/
Riaditeľka: Jana Filakovská

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa v materskej škole uskutočňuje podľa ŠVP „CESTA ZA ZDRAVÍM“.

Krúžky: oboznamovanie s anglickým jazykom, oboznamovanie s IKT, spevácke, výtvarné , pohybové a literárne aktivity


Materské školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti

Súkromná materská škola, Vihorlatská 1420/8, Snina

Telefónne číslo: 0907/668 972
E-mail: skolka@ivmk.sk

Zriaďovateľ: Memoria n.o.
Riaditeľka: Bc. Lucia Burdová


SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA, KOMENSKÉHO 2779, SNINA

Telefónne číslo: 0905 608 559
E-mail: malusikova58@gmail.com
Zriaďovateľ: Mária Alušíková


Cirkevná MŠ sv. Márie Goretti, 1. mája 2718/14, Snina

Telefónne číslo: 057/762 23 48
E-mail: cmssnina@zoznam.sk
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľka: Mgr. Jana Šepeľová