Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Centrá voľného času

Centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Centrum voľného času, Kukučínova 2544/7, Snina

Telefónne čísla: 057/ 762 24 18, 0944 422 460,
Fax: 057/ 762 24 18
E-mail: cvcsnina@centrum.sk
Webová stránka: http://www.cvcsnina.sk/
Riaditeľ: Mgr. Michal Juško


Centrá voľného času v inej zriaďovateľskej pôsobnosti

Cirkevné CVČ, Námestie Jána Pavla II. 2059, Snina

Telefónne číslo: 057/ 762 15 55,
E-mail: ccvc@cirkcvcsn.edu.sk
Webová stránka: www.ccvc.sk
Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľka: Mgr. Iveta Haburajová


Súkromné CVČ Mariána Lojana, Strojárska 2061/96, Snina

Telefónne číslo: 0905 286 237,
E-mail: lojan.m@zoznam.sk
Webová stránka: www.marianlojan.sk
Zriaďovateľ: Marián Lojan