Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Školská samospráva

Vo voľbách do Mestskej školskej rady v Snine, ktoré sa konali dňa  23. novembra 2015 boli zvolení títo členovia:

P. č.

Členovia Mestskej školskej rady v Snine 

Titul, meno, priezvisko

Škola/školské zariadenie

1.

Zástupcovia z riaditeľov

Anna Lovičová

MŠ Budovateľská 2205/12

2.

RNDr. Jozef Lojan

Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina

3.

PaedDr. Jana Kandríková

Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, Snina

4.

Mgr. Katarína Krivjančinová

ZŠ, Ul. Komenského 2666/16, Snina

5.

Zástupcovia z rodičov

PaedDr. Adriana Kubalíková

ZŠ, Ul. Budovateľská 1992/9, Snina

6.

Adriána Bobáková

SZUŠ, Hviezdoslavova 985/20, Snina

7.

Zástupcovia z predsedov rád škôl/školských zariadení

Mgr. Emília Kimáková

ZŠ, Študentská 1446/9, Snina

8.

Iveta Tatičová

MŠ Ul. Kukučínova 2544/7, Snina

9.

Mgr. Slávka Kapraľová

Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina

10.

Delegovaní zástupcovia obce

 

prednosta MsÚ v Snine

11.

Mgr. Ľubov Reháková

poslankyňa MsZ v Snine

Anna Lovičová – predsedníčka Mestskej školskej rady v Snine

Zapisovateľka Mestskej školskej rady v Snine: Mgr. Jaroslava Miková, referentka útvaru školstva

Zápisnica_zo_zasadnutia_13_02_2019

Zápisnica_zo_zasadnutia_15_11_2018

Zápisnica zo zasadnutia 13.12.2017

Zápisnica zo zasadnutia 13.02.2017

Zápisnica zo zasadnutia 23.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia 05.04.2016 (pdf)

Zápisnica zo zasadnutia 09.02.2016 (formát PDF)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestskej školskej rady v Snine 07.12.2015

Zápisnica - priebeh volieb 23. 11. 2015

Štatút Mestskej školskej rady v Snine na stiahnutie tu.