Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Podmienky vydávania Karty obyvateľa mesta Snina                            

Mesto Snina vydáva pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Snina Kartu obyvateľa mesta Snina. Karta obyvateľa oprávňuje jeho držiteľa na získanie zľavy z ceny vstupného na prírodné kúpalisko v Rekreačnej oblasti Rybníky. Kartu obyvateľa možno vydať len občanovi, ktorý ku dňu podania žiadosti má evidovaný trvalý pobyt v meste Snina a nemá žiadne záväzky voči mestu Snina. Kartu si občania môžu vybaviť, na základe podanej žiadosti, na Mestskom úrade v Snine, v Kancelárií prvého kontaktu od 2. mája 2019. V roku 2018 bolo podaných 433 žiadostí a vydaných bolo 371 kariet obyvateľa.

Žiadosť o vydanie Karty obyvateľa mesta Snina:   podatelna@snina.sk

VZN č. 118-2013 o karte obyvateľa >>

Žiadosť o vydanie Karty obyvateľa mesta Snina 2019        pdf     docx