Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Sanácia zavlhnutého suterénneho muriva Domu pokojnej staroby Snina

Výzva na predkladanie ponúk

vyzva na predkladanie ponuk Sanacia zavlhnuteho muriva

Prílohy

priloha 1 navrh na plnenie kriteria

priloha 2 vykaz vymer

priloha 3 Zmluva o dielo

Projektová dokumentácia.zip