Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Priemyselný park Snina

Projekt „Rekonštrukcia výrobných hál – Snina“

Zámer zrekonštruovať štyri staršie nevyužívané výrobné haly v objekte spoločnosti Vihorlat, s.r.o. Snina vznikol v máji 2004 po zverejnení Výzvy na podávanie projektov financovaných z fondov Európskej únie. Tento zámer bol následne spracovaný v spolupráci s novozaloženým Záujmovým združením – PP Snina do podoby projektu a spolu so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bol podaný v septembri 2004 agentúre SARIO

Projekt bol schválený v decembri 2004, avšak oficiálne stanovisko od agentúry SARIO mesto dostalo až v marci 2005. SARIO mestu oznámilo, že bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 94.834.700,- Sk, čo bolo o 30 mil. Sk menej, než mesto žiadalo. Napriek tejto skutočnosti sa ihneď začalo s prepracovávaním stavebného projektu a po doložení všetkých nevyhnutných dokladov agentúre SARIO bola 29. 6. 2005 podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý malo dostať mesto Snina z eurofondov a zo štátneho rozpočtu.

Stavebné práce sa mali pôvodne začať v júni 2005, ale po prvotných problémoch s účinnosťou zmluvy a následne s realizačnou dokumentáciou bol začiatok stavebných prác dohodnutý s dodávateľom stavby spoločnosťou Ekostav, a.s. Michalovce na november 2005.

Pôvodný termín ukončenia – február 2006, sa neustále predlžoval kvôli zlým poveternostným podmienkam, ale aj neočakávaným technickým problémom, ktoré sa pri rekonštrukčných prácach na halách vyskytli a pôvodne sa s nimi v projekte nepočítalo. Každá takáto zmena musela byť vopred odsúhlasená agentúrou SARIO, čo spomaľovalo postup prác. Najväčšie problémy vznikli pri hale SC 31, keď po tuhšej zime začala pretekať strecha. Keďže tento stav projekt neriešil, aby sa neznehodnotili už vykonané práce, mesto a spoločnosť Ekostav, a.s. Michalovce, ktorá bola dodávateľom stavby, museli nájsť riešenie. Poslanci mestského zastupiteľstva preto schválili dodatočný dvojmiliónový príspevok z mestského rozpočtu.

Po všetkých týchto problémoch bola dňa 14. júla 2006 rekonštrukcia všetkých štyroch výrobných hál ukončená.

Do troch z nich ihneď nastúpili noví investori - spoločnosti:

- RMR Slovensko, s.r.o. Humenné – do haly SC 31
Nosným programom tejto spoločnosti je zabezpečenie servisu hydrauliky ale taktiež vlastná výroba teleskopických hydromotorov a príslušenstva.

- MOPS PRESS, s.r.o., Belá n/Cirochou – do haly SU – 23 Hlavným výrobným programom firmy je výroba a predaj tlakových odliatkov z ľahkých kovov. Od roku 2001 sa firma orientuje najmä na automobilový a elektrotechnický priemysel.

- DEL Casting, a.s. Snina - do haly SU-34 Táto spoločnosť sa zameriava najmä na prevádzanie generálnych opráv tlakových lejacích strojov a rozširuje svoju ponuku aj o dodávky nových tlakových lejacích strojov.

-  Štvrtý investor - Elektron, s.r.o. Snina,  nastúpil do poslednej výrobnej haly  až v roku 2007, keďže táto hala bola netypická (nízka), čím hodila skôr na skladové účely, ako na účely výrobné. Nakoniec sa však investor našiel  a mesto mohlo konštatovať, že sa mu podarilo splniť všetky naplánované indikátory.

Každý z týchto investorov mal v priebehu dvoch rokov zainvestovať 40 mil. Sk z vlastných zdrojov a zamestnať spolu 130 zamestnancov, z toho MOPS PRESS, s.r.o., Belá n/Cirochou 50 zamestnancov, RMR Slovensko, s.r.o. Humenné 50 zamestnancov a DEL Casting, a.s. Snina 30 zamestnancov. K 31.12.2011, kedy sa skončilo obdobie piatich rokov monitorovania projektu, bolo v týchto halách zamestnaných spolu 150 pracovných miest, čo je o 20 viac, ako predpokladal projekt.

Mesto Snina, ktoré bolo poberateľom nenávratného finančného príspevku a zároveň investorom, sa tak po ukončení projektu stalo vlastníkom rekonštruovaných hál v celkovej hodnote cca 103 miliónov korún, z čoho nenávratný príspevok z eurofondov a štátneho rozpočtu bol 94 miliónov korún a 9 miliónov korún hradilo mesto z vlastného rozpočtu. K tomu však treba pripočítať ešte viac ako 2 a pol milióna korún, ktoré mesto zaplatilo zo svojho rozpočtu za projektovú dokumentáciu a ostatné náklady, spojené s prípravou a realizáciou projektu.

Prezentácia - PP Snina