Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.09.2019

Dohoda zmluvných strán o ukončení zmluvy o nájme č. 50/2018/Pr. v znení dodatku č. 1

2222

Neuvedené

ROCK FREE PRODUCTION, s. r. o., Vihorlatská 1423/11, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.09.2019

Poistná zmluva číslo:9590000429

2221

278,80 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa a. s., Štefanovičova 4, Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.09.2019

Poistná zmluva - dodatok č. 1

2220

1 110,70 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa a. s., Štefanovičova 4, Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.09.2019

Havarijné poistenie motorových vozidiel, Poistná zmluva Dodatok č. 1 číslo: 051-9001.113

2219

4 362,78 EUR

Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.09.2019

Poistná zmluva - Dodatok č. 4 číslo: 4419000360

2218

9 736,46 EUR

KOOPERATÍVA poisťovňa a. s., Štefanovičova 4, Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.09.2019

Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 993

2217

Neuvedené

Teplo GGE, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 424

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.09.2019

Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 988

2216

Neuvedené

Teplo GGE, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 424

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.09.2019

Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 925

2215

Neuvedené

Teplo GGE, s. r. o., Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 012 424

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

11.09.2019

Zmluva o zriadení vecného predkupného práva č. 25/2019/SM

2214

Neuvedené

Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva, Nám. Božieho milosrdenstva 2845/1, Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

05.09.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dodaní tovaru zo dňa 01.10.2018

2213

Neuvedené

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

CIMBAĽÁK s. r. o.

02.09.2019

Dodatok k zmluve o spolupráci

2212

Neuvedené

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

02.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

2211

500,00 EUR

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

30.08.2019

Zmluva o nájme bytu č. 4/ŠFRB/2019

2210

Neuvedené

Bohuš Demjan, Mária Demianová, rod. Schobová

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.08.2019

Zmluva o nájme bytu č. 3/ŠFRB/2019

2209

Neuvedené

Petra Némová rod. Hučková, Daniel Néma

Mesto Snina, Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019

2208

Neuvedené

DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.08.2019

Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019

2207

Neuvedené

DATALAN, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

30.08.2019

Zmluva o spolupráci a poskytovaní IT servisu

2206

Neuvedené

ATRIS spol. s.r.o., Podhorská 2130, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

27.08.2019

Licenčná zmluva o používaní software

2205

Neuvedené

Space Systems, s.r.o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

22.08.2019

Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostnenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

2204

5 000,00 EUR

Provital, n. o.

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

21.08.2019

Zmluva o spolupráci

2203

Neuvedené

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14.08.2019

Zmluva o dielo

2202

42 603,30 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmuve o dielo zo dňa 07.06.2019

2201

70 514,52 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

14.08.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 08.11.2018

2200

122 999,99 EUR

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o., Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

12.08.2019

Zmluva č. 4/2019 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455 Zb. o živnostnenskom podnikaní (živnostnenský zákon) v znení n

2199

228,96 EUR

Občianske združenie Teresa Benedicta

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

07.08.2019

DODATOK č. N20160812001D04 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014A136 zo dňa 12.08.2016

2198

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Mesto Snina, Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: