Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb prezidenta SR

Kandidáti na prezidenta SR - 2. kolo (30. marca 2019)

Kandidáti na prezidenta SR (16. marca 2019)

Informácie pre voliča

Dôležité informácie ohľadom volieb nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR

VZN o vylepovaní volebných plagátov


Delegovanie do okrskových volebných komisií - do 11.02.2019

Pozvánka na školenie  OVK -12. 03.2019

https://www.minv.sk/?prezident-info2

Určenie volebných okrskov a volebných miestností  >>

Vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie >>

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

katarina.regulova@snina.sk

Hlasovací preukaz

https://www.minv.sk/?prezident-info1

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

maria.novakova@snina.sk

katarina.regulova@snina.sk


 

Kontakty MsÚ Snina:

Mgr. Katarína Regulová

vedúca oddelenie organizačného a vnútorných vecí

0905 471 901

057 756 18 60

katarina.regulova@snina.sk

 

Monika Paľovčíková                                  

referentka

057 756 18 62

monika.palovcikova@snina.sk

 

Mária Nováková

referentka – evidencia obyvateľstva

057 756 18 61

maria.novakova@snina.sk