Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zápisnica - voľby do samosprávy 2018

 

Výsledky volieb po okrskoch

 


Oznámenie pre obyvateľov mesta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do MsZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta

 

Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 06. 07. 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí v meste Snina a určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018 – 2022

 

Informácia o podmienkach voliť a práva byť volený.pdf

 

Oznámenie o počte obyvateľov mesta Snina

Oznámenie o rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Snina

 

Okrskové volebné komisie

Sľub člena okrskovej volebnej komisie – OZNAM

Pozvánka na školenie

Pozvánka pre členov OVK do volebných miestností v deň konania volieb

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Oznam pre politické strany alebo koalície na delegovanie členov

 

Mestská volebná komisia

Pozvánka na školenie

Pozvánka pre členov MVK v deň konania volieb

Menovanie zapisovateľky mestskej volebnej komisie 

Oznam o predložení kandidátnej listiny pre voľby do MsZ a pre voľby primátora 

Oznam o delegovaní jedného člena a jedného náhradníka do mestskej volebnej komisie 

 

Volebná kampaň

VZN mesta Snina o vylepovaní volebných plagátov 

Volebná kampaň v obci nad 5 000 obyvateľov 

 

Dôležité informácie ohľadom volieb nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra SR:

http://www.minv.sk/?volby-oso2018

 

Kontakty MsÚ Snina:

Mgr. Katarína Regulová

vedúca oddelenie organizačného a vnútorných vecí

0905 4714 901

057 756 18 60

katarina.regulova@snina.sk

 

Monika Paľovčíková                                  

referentka

057 756 18 62

monika.palovcikova@snina.sk

 

Mária Nováková

referentka – evidencia obyvateľstva

057 756 18 61

maria.novakova@snina.sk