Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Voľby do NR SR 2012

Zoznam poslancov zvolených vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012

Kresťanskodemokratické hnutie
1 Daniel Lipšic
2 Ján Figeľ
3 Pavol Hrušovský
4 Radoslav Procházka
5 Jana Žitňanská
6 Július Brocka
7 Ján Hudacký
8 Jozef Mikloško
9 Ivan Uhliarik
10 Monika Gibalová
11 Pavol Abrhan
12 Martin Fronc
13 Pavol Zajac
14 Alojz Přidal
15 Peter Muránsky
16 Marián Kvasnička


OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
1 Igor Matovič
2 Erika Jurinová
3 Jozef Viskupič
4 Martin Fecko
5 Štefan Kuffa
6 Alojz Hlina
7 Mikuláš Huba
8 Eva Horváthová
9 Richard Vašečka
10 Branislav Škripek
11 Ján Mičovský
12 Miroslav Kadúc
13 Helena Mezenská
14 Peter Pollák
15 Mária Ritomská
16 Igor Hraško
Sloboda a Solidarita
1 Richard Sulík
2 Daniel Krajcer
3 Ľubomír Galko
4 Juraj Miškov
5 Jozef Kollár
6 Jozef Mihál
7 Lucia Nicholsonová
8 Martin Poliačik
9 Peter Osuský
10 Martin Chren
11 Juraj Droba


SMER - sociálna demokracia
1 Robert Fico
2 Robert Kaliňák
3 Pavol Paška
4 Marek Maďarič
5 Ján Počiatek
6 Richard Raši
7 Dušan Čaplovič
8 Peter Kažimír
9 Ľubomír Jahnátek
10 Juraj Blanár
11 Ján Richter
12 Peter Žiga
13 Jana Laššáková
14 Renáta Zmajkovičová
15 Stanislav Kubánek
16 Jaroslav Baška
17 Tibor Glenda
18 Martin Glváč
19 Vladimír Faič
20 Ľubomír Vážny
21 Viera Tomanová
22 Miroslav Číž
23 Ján Podmanický
24 Igor Choma
25 Pavol Pavlis
26 Viktor Stromček
27 Jozef Buček
28 Igor Federič
29 Magda Košútová
30 Dušan Muňko
31 Maroš Kondrót
32 Dušan Galis
33 Jozef Burian
34 Mojmír Mamojka
35 Peter Pellegrini
36 Jozef Valocký
37 Branislav Ondruš
38 Dušan Jarjabek
39 Marián Saloň
40 Vladimír Jánoš
41 Ľubomír Petrák
42 Pavol Goga
43 Ľubomír Želiezka
44 Vladimír Matejička
45 Ľuboš Martinák
46 Mikuláš Krajkovič
47 Dušan Bublavý
48 Andrej Kolesík
49 Darina Gabániová
50 Ľubica Rošková
51 Bibiána Obrimčáková
52 Otto Brixi
53 Róbert Madej
54 Ján Senko
55 Ivan Varga
56 Viliam Jasaň
57 Jana Vaľová
58 Marián Kovačócy
59 Peter Šuca
60 Marián Záhumenský
61 Iveta Lišková
62 Anna Vitteková
63 Oľga Nachtmannová
64 Lea Grečková
65 Milan Mojš
66 Emília Müllerová
67 Milan Panáček
68 Vladimír Baláž
69 Ladislav Andreánsky
70 Jaroslav Demian
71 Mária Janíková
72 Anton Martvoň
73 Michal Lukša
74 Marián Kéry
75 Milan Géci
76 Augustín Hambálek
77 Michal Bagačka
78 Daniel Duchoň
79 Boris Susko
80 Svetlana Pavlovičová
81 Róbert Puci
82 Ladislav Kamenický
83 Tibor Lebocký


MOST-HÍD
1 Béla Bugár
2 Zsolt Simon
3 László Sólymos
4 Rudolf Chmel
5 József Nagy
6 Gábor Gál
7 Andrej Hrnčiar
8 Tibor Bastrnák
9 František Šebej
10 Árpád Érsek
11 Ivan Švejna
12 Elemér Jakab
13 Gabriel Csicsai
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
1 Lucia Žitňanská
2 Ivan Mikloš
3 Mikuláš Dzurinda
4 Pavol Frešo
5 Magdaléna Vášáryová
6 Miroslav Beblavý
7 Ivan Štefanec
8 Ľudovít Kaník
9 Martin Fedor
10 Viliam Novotný
11 Jozef Mikuš

VÝSLEDKY VOLIEB DO NR SR 2012 TU


Pozvánka - všetkým predsedom a podpredsedom okrskových volebných komisií
Pozvánka - všetkým členom okrskových velebných komisií
Pozvánka na druhé zasadnutie členov okrskových volebných komisií
Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 347/2011 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších prepisov
Harmonogram organizačno–technického zabezpečenia volieb
Určenie volebných okrskov a volebných miestností
Určenie zamestnancov zodpovedných za priebeh volieb do NR SR
Zoznam zaregistrovaných kandidátnych listín a kandidátov
Späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
VZN o vylepovaní volebných plagátov
 

Doručenie zoznamu kandidátov a oznámenia o čase a mieste konania volieb

V týchto dňoch sa voličom doručujú oznámenia o čase a mieste konania volieb spolu so zoznamom kandidátov. V prípade, že ich volič nedostane v termíne do 14. februára 2012, nech sa obráti na MsÚ Snina (pozri kontakty nižšie).

 

 • Voličský preukaz

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá v zmysle § 9 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov mesto Snina voličský preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne.
Žiadosť podáva volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (nevyžaduje sa úradne overený podpis). Mesto Snina vydá voličovi voličský preukaz v deň podania žiadosti.

Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:
- najskôr 30 dní pred dňom volieb, t. j. 9. februára 2012
- najneskôr 2 dni pred dňom volieb t. j. 8. marca 2012

Kontakt:
Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Ohlasovňa pobytu, (kancelária prvého kontaktu - prízemie)
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
057/756 18 60; 0905 471 901
katarina.harmanosova@snina.sk

 

Mária Nováková, referent ohlasovne pobytu
057/756 18 61
maria.novakova@snina.sk

 

 • Informácie pre voliča:
   
 • Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.
 • Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.
 • Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
 • V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.
 • Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.
 • Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
 • Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.
 • Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.