Obsah

Poslanci MsZ

 

JUDr. Ladislav Alušík
Adresa: SNP 25/25, Snina                                                      Tel: 0907900897                                                                       E-mail: ladislavalusik@gmail.com
poslanec  - volebný obvod č. 1

Ako som hlasoval

JUDr. Aľušík Ladislav

Marek Gerboc
Adresa: Jesenského 2875/194, Snina
Tel: 0905 692 378
E-mail: gerboc.marek@gmail.com
poslanec - volebný obvod č. 2

Ako som hlasoval

Marek Gerboc

JUDr. Dušan Hačko
Adresa: Jesenského 1688/32, Snina                              
E-mail: hacko.dusan@gmail.com
poslanec  - volebný obvod č. 2
 

Ako som hlasoval

JUDr. Dušan Hačko

Mgr. Peter Hasin
Adresa: Gorkého 2236/8, Snina
Tel: 0905 193 078 
E-mail: peterhasin@azet.sk
poslanec - volebný obvod č. 1

Ako som hlasoval

Mgr. Peter Hasin

Ing. Štefan Janko
Adresa: Nad Cirochou 2971/87, Snina                           Tel: 0907 924 325
E-mail: janko.snina@gmail.com
poslanec - volebný obvod č. 1

Ako som hlasoval

Ing. Štefan Janko

Mgr. Stanislav Jún
Adresa: Strojárska 1831/92, Snina
Tel: 0948 191 991
E-mail: stano.jun@gmail.com
poslanec  - volebný obvod č. 1

Ako som hlasoval

Mgr. Stanislav Jún

Mgr. Jana Karľová
Adresa: Jesenského 1650/14, Snina
Tel: 0908 996 406
E-mail: jakarlova@gmail.com
poslankyňa - volebný obvod č. 2

Ako som hlasovala

 

Ing. Marián Kníž
Adresa: 1. mája 2050/2, Snina
Tel: 0905 608 387
E-mail: mkniz@centrum.sk
poslanec - volebný obvod č. 1

Ako som hlasoval

Ing. Marián Kníž

MUDr. Peter Kuchtanin
E-mail: peto.kuchtanin@gmail.com
poslanec - volebný obvod č. 1

Ako som hlasoval

 

MUDr. Andrej Kulan
Adresa: Komenského 2665/15, Snina                              Tel: 0907 688 788
E-mail: konatel@nemocnicasnina.sk
poslanec - volebný obvod č. 1 

Ako som hlasoval

MUDr. Andrej Kulan

JUDr. Ján Pčola
Adresa: Podhorská 2122/81, Snina
Tel: 0918 339 868
E-mail: janpcola.sv@gmail.com
poslanec - volebný obvod č. 2

Ako som hlasoval

 

Tomáš Potocký
Adresa: Partizánska 2539/30, Snina
Tel: 0918 211 200
E-mail: tomaspotocky@centrum.sk
poslanec - volebný obvod č. 1

Ako som hlasoval

Tomáš Potocký

MUDr. Marián Regec
poslanec  - volebný obvod č. 1

Ako som hlasoval

 

Mgr. Ľubov Reháková
Adresa: Dobrianskeho 1496/21                                            Tel: 0905 695 967                                                                   
poslankyňa  - volebný obvod č. 2

Ako som hlasovala

Mgr. Ľubov Reháková

Mgr. Mária Todáková
Adresa: Palenčiarska 2860/77
Tel: 0907 970 349
E-mail: maria.todakova@gmail.com
poslankyňa  - volebný obvod č. 1

Ako som hlasovala

Mgr. Mária Todáková

 

Anton Vass
Adresa: Sládkovičova 4069/132, Snina                          Tel: 0905 412 510 
E-mail: anton.vass@icloud.com
poslanec  - volebný obvod č. 1 

Ako som hlasoval

Anton Vass

Ing. Michal Vohar                                                                     Adresa: Strojárska 3993/91A, Snina
Tel: 0907 978 536
E-mail: vohar.fc@gmail.com
poslanec - volebný obvod č. 1

Ako som hlasoval

Ing. Michal Vohar

Peter Vološin
Adresa: Jesenského 2880/199, Snina
Tel: 0908 547 015
E-mail: volosinp@gmail.com
poslanec  - volebný obvod č. 2

Ako som hlasoval

Peter Vološin