Obsah

Komisie MsZ

 

Komisia kontrolná a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov

Členovia komisie:

Meno Funkcia
JUDr. Ladislav Alušík člen komisie
MUDr. Andrej Kulan člen komisie
Mgr. Ľubov Reháková člen komisie
Anton Vass člen komisie
JUDr. Ján Paľovčík garant komisie

Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu

Členovia komisie:

Meno Funkcia
Mgr. Jana Karľová predseda komisie
Tomáš Potocký podpredseda komisie
Mgr. Stanislav Jún člen komisie
Mária Alušíková člen komisie
Ing. Anton Andrejko člen komisie
Ing. Ján Dubják člen komisie
František Hanc člen komisie
Marián Križánek člen komisie
Marián Lojan člen komisie
PaedDr. Jana Mihóková člen komisie
PhDr. Mikuláš Petriščák člen komisie
Mgr. Jaroslava Miková garant komisie

 


Komisia finančná a správy majetku

Členovia komisie:

Meno Funkcia
Marek Gerboc člen komisie
JUDr. Dušan Hačko člen komisie
JUDr. Ján Pčola člen komisie
Ing. Michal Vohar člen komisie
Ing. Miroslav Balog člen komisie
Ing. Ján Čop člen komisie

JUDr. Adriana Karľová

člen komisie
Marián Labanič člen komisie
Ing. Daniel Roško člen komisie
Ing. Monika Aľušíková garant komisie

Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania

Členovia komisie:

Meno Funkcia
Marek Gerboc člen komisie
Mgr. Peter Hasin člen komisie
Ing. Štefan Janko člen komisie
Juraj Danko člen komisie
Ing. Jozef Harakaľ člen komisie
Ing. Jozef Kudravý člen komisie
Mgr. Matúš Rosoľanka člen komisie
Ing. Zdenek Snítil člen komisie
Ing. Lýdia Gičová garant komisie

Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy

Členovia komisie:

Meno Funkcia
Mgr. Stanislav Jún člen komisie
JUDr. Ján Pčola člen komisie
Peter Vološin člen komisie
Ing. Rudolf Citriak člen komisie
Ing. Štefan Čopík člen komisie
Dušan Jankaj člen komisie
Michal Latta člen komisie
Bc. Viliam Latta člen komisie
Monika Paľovčíková garant komisi

Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka

Členovia komisie:

Meno Funkcia
Mgr. Mária Todáková predseda komisie
Mária Dunajová podpredseda komisie
Mgr. Mária Karľová člen komisie
MUDr. Peter Kuchtanin člen komisie
Peter Fedorko člen komisie
Ing. Vladislav Kočan člen komisie
Alena Kordiaková člen komisie
Mgr. Anna Kosťunová člen komisie
Mgr. Miroslava Špitaliková garant komisie

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s podnikateľmi

Členovia komisie:

Meno Funkcia
JUDr. Dušan Hačko člen komisie
Ing. Štefan Janko člen komisie
Tomáš Potocký člen komisie
Ing. Michal Vohar člen komisie
Ing. Miroslav Buraľ člen komisie
Mgr. Michaela Džuganová člen komisie
Mgr. Michal Lukša člen komisie
PaedDr. Ján Marinič člen komisie
Mgr. Jozef Talarovič člen komisie
Mgr. Ján Bocan člen komisie
Ing. Marta Mrázová garant komisie