Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Archív MsZ v Snine do roku 2015

Od roku 2016 budú archívne záznamy zasadnutí MsZ dostupné priamo v sekcií Materiály na rokovanie MsZ v podpoložke archívne záznamy

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

MsZ 15. 12. 2015

Zasadnutie MsZ v Snine celý text

Politika | 16. 12. 2015 | Autor: Daniel Galanda

MsZ 16. 09. 2015

Zasadnutie MsZ celý text

ostatné | 23. 9. 2015 | Autor: Daniel Galanda

MsZ 25. 06. 2015

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík, desiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 25. 06. 2015 o 13.00 hod., ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Snine s týmto programom:
celý text

ostatné | 25. 6. 2015 | Autor:

MsZ 15. 05. 2015

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík, deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 15. 05. 2015 o 15.00 hod., ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 15. 5. 2015 | Autor:

MsZ 23.04.2015

O Z N Á M E N I E
Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 23.04.2015 o 16.00hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 23. 4. 2015 | Autor:

MsZ 26. 03. 2015

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík, siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 26. 03. 2015 o 13.00 hod., ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 26. 3. 2015 | Autor:

MsZ 26. 02. 2015

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík, šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 26. 02. 2015 o 13.00 hod., ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Snine s týmto programom:
celý text

ostatné | 26. 2. 2015 | Autor:

MsZ 13. 02. 2015

POZVÁNKA
Podľa ustanovenia§ 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 13. 02. 2015 o 15.00 hod. do zasadacej miestnosti č. ll Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 13. 2. 2015 | Autor:

MsZ 27. 01. 2015

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík, štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 27. 01. 2015 o 13.00 hod., ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 27. 1. 2015 | Autor:

MsZ 17. 12. 2014

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík, tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 17. 12. 2014 o 15.00 hod., ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 17. 12. 2014 | Autor:

MsZ 9. 12. 2014

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor mesta, Ing. Štefan Milovčík, druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 09. 12. 2014 o 15.00 hod., ktoré sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 9. 12. 2014 | Autor:

MsZ 1. 12. 2014

P O Z V Á N K A celý text

ostatné | 1. 12. 2014 | Autor:

MsZ 10. 11. 2014

POZVÁNKA celý text

ostatné | 10. 11. 2014 | Autor:

MsZ 30. 10. 2014

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, tridsiate šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 30. 10. 2014 o 9.30 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 30. 10. 2014 | Autor:

MsZ 11. 09. 2014

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, tridsiate piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 11. 09. 2014 o 09.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 11. 9. 2014 | Autor:

MsZ 24. 06. 2014

P O Z V Á N K A celý text

ostatné | 24. 6. 2014 | Autor:

MsZ 02.06.2014

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, tridsiate tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 02. 06. 2014 o 15.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 2. 6. 2014 | Autor:

MsZ 26. 5. 2014

P O Z V Á N K A celý text

ostatné | 26. 5. 2014 | Autor:

Tridsiateprvé zasadnutie MsZ 31. 3. 2014

O Z N Á M E N I E
Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, tridsiate prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine
na deň 31. 03. 2014 o 16.00 hod.
do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 31. 3. 2014 | Autor:

Tridsiate zasadnutie MsZ 31. 3. 2014

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, tridsiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 31. 03. 2014 o 15.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 31. 3. 2014 | Autor:

MsZ 27. 2. 2014

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, dvadsiate deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 27. 02. 2014 o 9.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 27. 2. 2014 | Autor:

MsZ 23. 1. 2014

O Z N Á M E N I E
Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 4 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, dvadsiate ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 23. 01. 2014 o 15.00 hod.do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné, Doprava | 23. 1. 2014 | Autor:

MsZ 17. 12. 2013

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, dvadsiate siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 17. 12. 2013 o 9.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 17. 12. 2013 | Autor:

MsZ 19. 11. 2013

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, dvadsiate šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 19. 11. 2013 o 13.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 19. 11. 2013 | Autor:

MsZ 26. 9. 2013

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, dvadsiate piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 26. 09. 2013 o 13.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 26. 9. 2013 | Autor:

MsZ 10. 9. 2013

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, dvadsiate štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 18. 09. 2013 o 15.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 10. 9. 2013 | Autor:

MsZ 9. 7. 2013

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine bolo preložené na 9. 7. 2013 o 11.00 hod.
O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, dvadsiate druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 01. 07. 2013 o 9.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 9. 7. 2013 | Autor:

MsZ 11. 4. 2013

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, dvadsiate prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 11. 04. 2013 o 9.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 11. 4. 2013 | Autor:

MsZ 11. 2. 2013

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, dvadsiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 11. 02. 2013 o 13.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom: celý text

ostatné | 11. 2. 2013 | Autor:

MsZ 20. 12. 2012

O Z N Á M E N I E
V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal primátor, Ing. Štefan Milovčík, devätnáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine na deň 20. 12. 2012 o 9.00 hod. do zasadacej miestnosti č. 11 Mestského úradu v Snine s týmto programom celý text

ostatné | 20. 12. 2012 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná