Obsah

Členovia

Člen Mestskej rady

Peter Vološin
Adresa: Jesenského 2880/199, Snina
Tel: 0908 547 015
E-mail: volosinp@gmail.com
poslanec  - volebný obvod č. 2
 
Peter Vološin

Ing. Michal Vohar
Adresa: Strojárska 3993/91A, Snina                                                            Tel: 0907 978 536                                                                                                 E-mail: vohar.fc@gmail.com
poslanec - volebný obvod č. 1

Ing. Michal Vohar

Ing. Marián Kníž
Adresa: 1. mája 2050/2, Snina
Tel: 0905 608 387
E-mail: mkniz@centrum.sk
poslanec - volebný obvod č. 1

Ing. Marián Kníž

JUDr. Ladislav Aľušík
Adresa: SNP 25/25, Snina
E-mail:  ladislavalusik@gmail.com
poslanec  - volebný obvod č. 1

JUDr. Aľušík Ladislav

Mgr. Mária Todáková
Adresa: Palenčiarska 2860/77, Snina
Tel: 0907 970 349
poslanec  - volebný obvod č. 1

Mgr. Mária Todáková
JUDr. Ján Pčola
Adresa: Podhorská 2122/81, Snina
Tel: 0918 339 868
E-mail: janpcola@gmail.com
poslanec ; volebný obvod č. 2
 
MsR