Obsah

Kontakty

Dôležité telefónne čísla

Dispečing
057/762 23 00
0902 588 988

Kancelária príslušníkov MsP
057/756 18 11

e-mail
luboslav.nosal@snina.sk