Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

AKTUÁLNE: VEREJNÁ DISKUSIA 5.9.2019

Typ: ostatné
DOTÁCIE MESTA PO NOVOM A TRANSPARENTNEJŠIE

Prítomní občania aktívne diskutovali o navrhovaných zmenách.

Návrh nového VZN zabezpečí, aby bolo rozdeľovanie verejných financií transparentnejšie. V rámci zmeny bude detailnejšie špecifikované nákladové položky - účely dotácií. Novinkou je vytvorenie 1 odbornej hodnotiacej komisie a bodový systém.  

CIEĽ -  ZJEDNODUŠENIE, TRANSPARENTNOSŤ, JASNÉ KRITÉRIÁ.

Po NOVOM:

  • žiadosť o dotáciu jednoducho
  • doterajší dotazník nahradí jednoducho štruktúrovaná a predvyplnená žiadosť 
  • žiadosť bude možné podať nielen písomne, ale aj online na webovej stránke mesta. 

DOPLŇUJÚCE PODNETY Z DISKUSIE A POŽIADAVKY OBČANOV

- z dôvodu zavedenia systému jednej hodnotiacej komisie jednodznačne zabezpečiť objektívne vyhodnocovanie žiadostí a samozrejmosťou musí byť zamedzenie konfliktu záujmov

- vznikla požiadavka ponechať časť finančného balíka určeného na vytvorenie rezervy pre „druhé kolo“ prideľovania dotácií 

- k výške navrhovaného finančného balík dotácií na najbližší rok dostali občania jednoznačnú odpoveď primátorky, že sa objem balíka zvyšovať nebude vzhľadom na rozpočet a iné dôležité aktivity, výdavky, položky... Primátorka bude na schvaľovanie poslancom  navrhovať, aby nebola výška dotácie vyššia ako v r. 2019, t. j. nie viac ako cca 170 000 eur. 

- v rámci mestom pripravovaného participatívneho rozpočtu prihliadať aj na fyzické osoby a malé neformálne skupiny

Mesto Snina ďakuje občanom za podnetné príspevky a účasť na diskusii. Podnety, príspevky, otázky a výsledky prediskutovaných informácií sa zvážia a v rámci možností zapracujú do návrhu, ktorý bude následne najneskôr do 10.9.2019 zverejnený na pripomienkovanie širokej verejnosti ešte pred predložením na schválenie 18-člennému zastupiteľstvu mesta Snina.

 

 


Vytvorené: 5. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2019 23:24
Autor: Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa mesta