Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

"Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj "Mesto Snina sa pridáva k výzve Prešovského samosprávneho kraja „Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj“. Spoločne urobme pre nás niečo nezištne, len tak, pre pocit z dobrej práce a dokážme, že máme radi svoje mesto. Od 20. mája začne týždeň dobrovoľníckych aktivít na skrášlenie mesta. V Snine žije mnoho obyvateľov, ktorí sú srdcom dobrovoľníci a ktorým záleží, aby bolo naše mesto pekné a kultúrne. Preto chceme osloviť nielen študentov, ale aj podnikateľov, zástupcovov neziskových a mimovládnych organizácií, dôchodcov, ktorí chcú priložiť ruku k dielu.

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Krupa, oddelenie strategického rozvoja

                                        e-mail: zuzana.krupa@snina.sk, tel.: 057-7561826, 0918 326275

Pridajte sa k nám:

1. Čistíme potoky a prírodu

            Okolie rieky Pčolinka, Dúbravský potok, okolie rieky Cirocha (vrátane starého ihriska) a RO Rybníky (amfiteáter) patria k najznečistenejším lokalitám v meste. Ak pomôžeme prírode, pomôžeme najviac sebe. Aj k vyčisteniu a skrášleniu prírody treba priložiť ruku. K tomu sa podujali tieto organizácie a ich členovia:

Pčolinka – Dúbravský potok

  Pčolinka                          Pčolinka 

 

 

  • Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina a ENGY – Vzájomná pomoc ľudí a zvierat

 AJC                          AJC                          AJC

AJC

KEDY?                                              23. –  24. 5. 2019 od 15:00 h (štvrtok a piatok)

 

Cirocha

  • Slovenský rybársky zväz (Cirocha, 22. 5. 2019, popoludní)
  • Slovenský zväz telesne postihnutých (utorok, 21. 5. 2019, dopoludnia)
  • Black Tiger Taekwondo Klub Snina (streda 22. 5. 2019, popoludní – amfiteáter RO Rybníky a piatok, 24. 5. 2019 – Pčolinka a Cirocha 1. mája)

 

Cirocha                           okolie Cirochy                           staré ihrisko
Cirocha                           Cirocha                           Cirocha 

Obrazok                          Obrazok                          Obrazok

-                          -                          -

            K prírode patria aj rybníky. U nás známy rybník Mlynisko a rybník V. Bystrá v rekreačnej oblasti Rybníky. O ich vyčistenie a skrášlenie sa postarajú členovia Slovenského rybárskeho zväzu v Snine.

Mlynský rybník

KEDY...?                               20. 5. 2019 (pondelok) a 21. 5. 2019 (utorok) - popoludní

 

2. Naše parky

            Park by mal slúžiť ako oddychová zóna na prechádzky, krátkodobé zotavenie, či poskytovať čitáreň v prírode. Zároveň má aj hygienickú, estetickú či kultúrnu funkciu. Aby tieto funkcie boli zachované, je potrebné parky dôkladne udržiavať, alebo ich aj revitalizovať.

            Historický park pri kaštieli vyčistia a upravia nielen zamestnanci kaštieľa, ale aj žiaci Strednej odbornej školy, a to počas maturitných skúšok.

KEDY?                                  28. 5. 2019 (utorok, dopoludnia)

park__kastiel                          park__kastiel                          park__kastiel

            Park pri kostole na námestí Božieho milosrdenstva slúži ako oddychová zóna nielen pre obyvateľov sídliska, ale aj pre ubytovaných klientov Domova pokojnej staroby. O jeho revitalizáciu (vyčistenie a skrášlenie, nanovo natretie lavičiek, vysadenie zelene a kvetín) sa postarajú:

  • Jednota dôchodcov Slovenska, MO Snina              pondelok 20. 5. 2019, dopoludnia
  • Spojená škola internátna                                         streda 22. 5. 2019, dopoludnia

park DPS                          park DPS                          park DPS

Členovia mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska aktívne upravili park, a to vyčistením, okopaním, dosadením zelene a kvetín v parku, obrúsením a natretím lavičiek v parku. Aktivitu dôchodcov prišla povzbudiť aj primátorka mesta, Ing. Daniela Galandová.

Obrazok                          Obrazok                          Obrazok

3. Výsadba kvetinových záhonov a zelene

            K skrášleniu vstup do mesta - prispejú svojou činnosťou členky Únie žien Slovenska, Mestská organizácia Snina, a to výsadbou kvetín a kvetinových záhonov.

KEDY ... ?                             23. 5. 2019 (štvrtok), celý deň

 Z dôvodu nepriaznivého počasia sa aktivita uskutoční v piatok 24.05.2019 alebo v pondelok 27.05.2019

vjazd Snina                          vjazd Snina                          vjazd Snina

Dňa 27. mája 2019 sa v rámci dobrovoľnej aktivity realizovali členky Únie žien Slovenska, MO Snina, a to pri vstupe do mesta Snina výsadbou kvetinového záhonu.

UŽS                        UŽS                         UŽS

UŽS

            Bývanie na Ul. 1. mája za bytovým domom chcú spríjemniť aj obyvatelia bytového domu č. 2054/6. Vo dvore na voľnej trávnatej ploche, z ktorej bolo odstránené poškodené a zničené detské ihrisko, chcú vysadiť zeleň a kvety a odstrániť nevyužívateľné kovové konštrukcie.

KEDY ...?                              26. 5. 2019 (sobota), celý deň 

kz                               kz

kz                         kz                              kz

                           

                                                                                                                     

 ul. 1. mája - bytový dom

Mestské kultúrne stredisko ide príkladom pre všetkých v oblasti kultúry a umenia. Preto aj zamestnanci MKOS sa rozhodli upraviť okolie budovy MKOS, a to vyčistením uvedenej lokality a vysadením zelene a kvetín.

KEDY ...?    Z dôvodu nepriaznivého počasia bola aktivita zrušená a bude sa konať v náhradnom termíne, ktorý bude oznámený.

mkos                          mkos

mkos             mkos             mkos             mkos

4. Športoviská a areály škôl

Mestský futbalový štadión    

-  vyčistenie okolia areálu, natretie plota a iných plôch. Dobrovoľnícka skupina – Mestský futbalový klub Snina. Termín: 20. – 21. 5. 2019, popoludní

Dňa 20. 5. 2019 dobrovoľníci Mestského futbalového klubu čistili a natierali vstupnú bránu a oplotenie futbalového štadióna

Obrazok                         Obrazok                         Obrazok

Obrazok                         Obrazok

 

Športová hala a okolie          

vyčistenie a skrášlenie okolia. Dobrovoľníci Mestského volejbalového klubu. 

Z dôvodu nepriaznivého počasia bola aktivita zrušená a bude sa konať v náhradnom termíne, ktorý bude oznámený.

športová hala                          športová hala

 

ZŠ Študentská a okolie         

-  vyčistenie a skrášlenie okolia (park pri škole). Dobrovoľníci Klubu Šerm v Snine. Termín: 20. – 21. 5. 2019 (od 17.00h)

zš študentska

Zrealizovaná aktivita dobrovoľníkov Klubu Šerm Snina

Obrazok                          Obrazok                          Obrazok

 

ZŠ Komenského                   

- školský dvor, basketbalové ihrisko (obnova náteru plechového skladu a natretie kovovej konštrukcie basketbalových košov. 

termín: 24. 5. 2019 (piatok) o 10.00 h.

zš komenskeho                          zš komenskeho                          zš komenskeho

zš komenského                          zš komenského                          zš komenského

zš komenského                          obrazom                          obrazok

obrazok

 

Gymnázium              

- vyčistenie okolia školy, Ul. Kukučínova a okolie Pčolinky. 

Z dôvodu nepriaznivého počasia bola aktivita zrušená a bude sa konať v náhradnom termíne, ktorý bude oznámený.

 

Stredná priemyselná škola Snina

– študenti SPŠ sa dňa 25. 4. 2019 zapojili svojou dobrovoľníckou aktivitou zberom odpadkov a vyčistením lokality sídl. Komenského v Snine.

sps          sps          sps          sps

ZŠ POH        

- vyčistenie areálu a natretie oplotenia okolo školy.

V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa k projektu „Milujem svoje mesto – Milujem svoj kraj“ pridali a svojou aktivitou prispeli k úprave okolia (natieraním oplotenia, vyčistenia areálu, výsadbou zelene) základnej školy dobrovoľníci z kolektívu zamestnancov ZŠ

 

zš hviezdoslav

 obrazok                          obrazok                          obrazok

obrazok

 

 

Elokované pracovisko ZŠ POH

-  vyčistenie areálu. Dobrovoľníci Black Tiger Taekwondo Klub Snina sa zapoja  aj do akejkoľvek aktivity podľa pridelenia. Termín: 20. - 21. 5. 2019, popoludní.

zš hviezdoslav                          zš hviezdoslav

   zš POH                          zš POH                          zš POH     

zš POH

Autobusové nástupište – úpravu a obnovenie náteru zábradlia na autobusovom nástupišti zrealizovali dobrovoľníci športových klubov: MVK, ZK Slávia a Black Tiger Taekwondo Klub Snina.

an                         an                         an

an                         an

 

Detské ihriská

úpravu a vyčistenie zabezpečia zamestnanci Mestského úradu v Snine v termíne:

termín: 26.6.2019

detské ihrisko - Komenského ul.

zs komenskeho                         zs komenskeho                        zs komenskeho

zs komenskeho                         zs komenskeho

detské ihrisko - Vihorlatský park

vihorlatsky park                                        vihorlatsky park

vihorlatsky park

detské ihrisko - Palárikova ul.

palarikova ul.                              palarikova ul.

detské ihrisko  - 1. mája 

1. maja                          1. maja                          1. maja

detské ihrisko - 1. mája (pri elok. pracovisku POH)

POH                              POH

POH                              POH                             POH

 

Nefunkčný bazén v areáli biokúpaliska v rekreačnej oblasti Rybníky si tiež zaslúži poroznosť. K obnoveniu a oživeniu jeho tváre prispeli talenty Základnej umeleckej školy pod vedením Mgr. Evy Goľovej v termíne od 10.06.2019 do 13.06.2019.

 

obr                              obr                              obr

obr                              obr                              obr

obr                              obr

 

5. Kreatívne umenie oživí verejné budovy      

            Železničná stanica na predmestí pri starom cintoríne v Snine patrí medzi historické miesta mestskej časti, ktorá sa dnes nevyužíva na predaj a vydávanie cestovných lístkov, či výpravu vlakov zo stanice. Avšak budova, ktorá slúžila k tejto činnosti ostala naďalej. No časom sa zmenila na útočisko vandalizmu. Práve z tohto dôvodu by jej umelci zo Súkromnej základnej umeleckej školy Andreja Smoláka chceli dať novú tvár a farebné tóny.

KEDY ... ?                                        termín: v týždni od 24. 6. 2019

Snina predmestie                          Snina predmestie                          Snina predmestie

ku                           ku                         ku

ku                            sninsa_predmestie                           snina_predmestie

 

            Budovu Slovenského červeného kríža a jej okolie obnovia, vyčistia dobrovoľníci SČK v Snine.

KEDY .... ?                                        Počas celého týždňa

 

Obrazok                          Obrazok                          Obrazok

 

6. Revitalizácia Ulice Jesenského v Snine

            Všednosť za príjemnejšie prostredie chcú premeniť obyvatelia Ulice Jesenského popri rieke Pčolinka. Zarovnaním terénu popri jej brehu (bude slúžiť na osadenie lavičiek, hojdačiek či kolotoča pre deti, k tomu vysadenie kvetov) sa časť ulice zmení na oddychovú zónu nielen pre jej obyvateľov, ale i pre ostatných.

KEDY?                                              Počas celého týždňa, popoludní

           

Aj deti na Ul. Jesenského túžia po vlastnom ihrisku.  Stavajú si ho sami. Upravovali terén, zbierali kamene. A bol to zážitok - na ruky dostali „dochtorské“ rukavice

Obrazok                          Obrazok                          Obrazok

 

           K čistote ulice v časti Bramhora prispejú aj členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ktorí vyčistia brehy a okolie potoka v pondelok 20. 5. 2019.

KEDY?                                              20. 5. 2019 (pondelok), dopoludnia

ul. jesenskeho                          ul,. jesenskeho

O čistotu lokality pri brehoch Pčolinky a Pichoňky sa postarali členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých.

Obrazok                          Obrazok