Obsah

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt operačný program ľudské zdroje

MESTO Snina, Strojárska 2060/95, 069 01  Snina, IČO: 00323560

realizuje projekt s názvom

 

Podpora opatrovateľskej služby

 

v rámci výzvy č. OP ĽZ DOP 2018/4.2.1./01.

 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. I312041R84701

 

Časový rámec realizácie projektu:                  01. február 2019 – 31. január 2021

Výška poskytnutého nenávratného
finančného príspevku (mzdové náklady):    492 480,- €

Počet podporených pracovných miest:       36 opatrovateliek
                                                                                             v domácom prostredí

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.esf.gov.sk                    www.employment.gov.sk                    www.ia.gov.sk

 

Podpora opatrovateľskej služby

Formular prikladov dobrej praxe