Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

NPTSP

Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekteTerénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SRwww.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdrojewww.esf.gov.sk.

 

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomociterénnych sociálnych pracovníkovaterénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregovanéa sociálne vylúčené komunity.Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti,zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

 

  • Zmluva o spolupráci číslo: N20160129002
  • Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.02.2016
  • Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

Mgr. Ivana Feciškaninová

Mgr. Ivana Feciškaninová
- terénna sociálna pracovníčka  

mobil: +421 917 598 773
e-mail: tspsnina@centrum.sk
 Bc. Mariana Kicošová

Bc. Mariana Kicošová
- terénna sociálna pracovníčka

mobil: +421 918 694 663
e-mail: tspsnina@centrum.sk
 Ing. Ivana Fedičová

Ing. Ivana Fedičová
- terénna pracovníčka

e-mail: tspsnina@centrum.sk
 Eva Mindová

Eva Mindová
- terénna pracovníčka

e-mail: tspsnina@centrum.sk
 Adriana Štofirová

Adriana Štofirová
- terénna pracovníčka

e-mail: tspsnina@centrum.sk
 


Adresa kancelárie: 

Mestský úrad v Snine,
Oddelenie sociálnych vecí a rodiny, č. kancelárie 49,
Strojárska 2060/95
069 01  Snina