Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Odd. sociálnych vecí a rodiny

 

Ing. Jana Makajová

Ing. Jana Makajová
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 90
fax: +421 57 762 37 43
mobil: +421 915 964 165
e-mail: jana.makajova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 48
 Mgr. Eva Krivjančinová
 

Mgr. Eva Krivjančinová
- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
mobil: +421 918 953 500
e-mail: eva.krivjancinova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49
 Martina Alusikova

Mgr. Martina Alušíková
- referentka pre sociálne veci

tel.: +421 57 756 18 91
e-mail: martina.alusikova@snina.sk
Kancelária: 4. poschodie, č. dv. 49
 Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni


Mgr. Miroslava Špitaliková
 

Mgr. Miroslava Špitaliková
- odborný garant NSSDR

mobil: +421 917 598 772
e-mail: miroslava.spitalikova@snina.sk
 

Mgr. Katarína Guľašová
odborná pracovníčka NSSDR
 

Tibora Dvoranová
-
 pracovníčka NSSDR
 

Denisa Holubová
-
pracovníčka
 

Miesto výkonu práce:
Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu
Materská škola Budovateľská 2205/12
069 01 Snina
 Kluby dôchodcov

Jolana Galandová
- Denné centrum Centrum