Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

                 Prehľad -  Nájomcov mestských bytov ku dňu 01.08.2019

Meno a priezvisko Adresa SVB č .bytu Doba nájmu
Keleš Gabriel Partizánska 1058 9 neurčitú
       
Demeterová Mária + Kroka Študentská 1463 12 do 31.12.2019;
       
NEOBSADENÝ Študentská 1465 8 od  01.01.2019
       
Vrchovská Mária Študentská 1467 2 neurčitú
       
Adamová Gabriela Študentská 1469 2 do 31.12.2019
       
Bučková Adriana Študentská 1469 12 do 31.12.2019
       
Paula Hučková Študentská 1469 32 do 31.12.2019
       
Telváková Adriana Študentská 1469 34 do 31.12.2019
       
Cverna Ladislav   Palárikova 1603 4 do 31.12.2019
       
Baláž Jaroslav  Palárikova 1603 16 do 31.12.2019
       
Grodecká Anna Palárikova 1603 20 neplatná, prebieha
      exekučné konanie na vypratanie  bytu
Habura Matúš,  Veronika   Palárikova 1603 21 neurčitú
       
Kelešová Božena  Palárikova 1603 29 neurčitú
       
Hučková Milena Palárikova 1603 40 do  31.12.2019
       
Sochaničová Renáta  Palárikova 1603 42 neurčitú
       
Pacola Ján , Helena  Palárikova 1603 45 do 31.12.2019
       
Balážová Eva  Palárikova 1603 50 neurčitú
       
Joni Milan , Mária   Palárikova 1603 64 neurčitú
       
Romanová Iveta Palárikova 1605 10 neurčitú
       
Tothová Jana Palárikova 1605 12 neplatná NZ, prebieha
      exekučné konanie na vypratanie bytu
Gabčo Milan Palárikova 1609 5 do 31.12.2019
       
Hučko Róbert  Palárikova 1609 10 do 31.12.2019
       
Mackaničová Dana 1. mája 2052 3 neurčitú
       
Kraľová Jarmila  Komenského 2660 59 neurčitú
       
Copáková Jana  Komenského 2665 70 neurčitú
       
Spolu :  25       
       
Tokárová Janka 1. mája 4028 1 do 31. 05. 2022
       
NEOBSADENÝ 1. mája 4028 2 od 01.08.2019
       
Mezoová Jana 1. mája 4028 3 do  31. 03. 2022
       
Drančáková Anna 1. mája 4028 4 do 31. 11. 2021
       
Harmaňoš Lukáš MUDr. 1. mája 4028 5 do 31. 12. 2019
       
Schoblová Valéria 1. mája 4028 6 do 31. 08. 2021
       
Šamulková Jana 1. mája 4028 7 do 31. 12. 2020
       
Brečka Martin MUDr. 1. mája 4028 8 do 31. 12. 2021
       
Lieskovská Mária 1. mája 4028 9 do 28. 02. 2022
       
Pčolová Martina 1. mája 4028 10 do 31. 03. 2021
       
Semjon Michal 1. mája 4028 11 do 31. 12. 2019
       
Kovač Marcel 1. mája 4028 12 do 31. 12. 2019
       
Žeňuch Jaroslav 1. mája 4029 1 do 31. 12. 2019
       
Hrabík Tomáš 1. mája 4029 2 do 31. 09. 2020
       
Kováč Štefan 1. mája 4029 3 do 30. 06. 2019
       
Špitalik Róbert 1. mája 4029 4 do 31.06.2022
       
Kapko Mikulák Gabriela 1. mája 4029 5 do 31. 12. 2019
       
Haleha Yaroslav ( lekár) 1. mája 4029 6 do 30.06.2020
       
Kramárová Zuzana 1. mája 4029 7 do 31. 12. 2019
       
Turčianska Miroslava 1. mája 4029 8 do 31. 12. 2019
       
Nemová Petra 1. mája 4029 9 do 31.08.2022
       
Demian Bohuš 1. mája 4029 10 do 31.08.2022
       
Gerboc Pavol 1. mája 4029 11 do 31. 12. 2021
       
Popovych Viktoriya (lekár) 1. mája 4029 12 do 31. 08.2021
       
Spolu :  24       
       
Zoznam náhradníkov pre mestské byty
stav k 18.09.2019
Sídlisko 1. nájom podľa VZN č.109/2011  
      1. Grundzová Adriana  
      2. Kočanová Žigová Jana  
 
Zoznam náhradníkov na byty na Ul. 1. mája
stav k 18.09.2019
Jednoizbový:  nájom podľa: VZN č. 105/2010  
1. Jaňovková Zdenka  
2. Kočanová Žigová Jana  
 
Dvojizbový:    
  1. Jaňovková Zdenka  
  2. Peložatová Emília  
  3. Kočanová Žigová Jana  
 
Trojizbový:    
  1. Drančáková Gabriela- výmena 3  
2. Špitalik Róbert-výmena 3  
3.  Mezoová Jana 3  
4. Schoblová Valéria- výmena 3  
           

VZN č. 105-2010_v_zneni_doplnkov o prideľovaní bytov na Ul. 1. mája

VZN č. 109-2011 o nájme hnuteľného a nehnuteľného majetku

VZN č. 110-2011 - v znení doplnkov č. 1 - 5