Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vnútorné smernice

Doplnok č. 1 k Smernici o postupe pri evidencii práce nadčas a spôsobe jej uplatňovania v podm. samosp. mesta Snina(2011).pdf (79.4 kB) Stiahnuté: 262x | 19.06.2015

Doplnok č. 1 k Smernici pre inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Mestskom úrade v Snine 2011 Stiahnuté: 760x | 27.01.2016

Doplnok č. 3 k Pracovnému Poriadku mesta Snina Stiahnuté: 720x | 26.08.2018

Doplnok č. 4 k PP Stiahnuté: 652x | 15.11.2018

Doplnok č. 5 k PP Stiahnuté: 643x | 15.01.2019

Doplnok č. 9 k PP Stiahnuté: 72x | 02.05.2019

Doplnok č.1 k Organizačnému poriadku, platný od 01.04.2019 Stiahnuté: 5058x | 01.04.2019

Dopnok č 1 k Zásadám tvorby a používania sociálneho fondu pre zamestnancov mesta Snina.pdf (289.4 kB) Stiahnuté: 253x | 19.06.2015

Etický kódex zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 333x | 10.09.2015

Interná smernica č. 1/2016 o zásadách hospodárenia s pokutovými blokmi na Mestskej polícii v Snine Stiahnuté: 814x | 29.12.2016

Kritériá a postup pri udeľovaní čestného občianstva mesta Stiahnuté: 866x | 28.04.2016

Organizačný poriadok MsÚ Snina platný od 01.03.2019 Stiahnuté: 2297x | 01.03.2019

Organizačný poriadok MsÚ Snina v znení doplnku č. 1, platný od 01.04.2019 Stiahnuté: 34x | 21.08.2019

Poriadok odmeňovania zamestnancov Mesta Snina Stiahnuté: 822x | 09.01.2018

Pracovný poriadok - doplnok č. 1 Stiahnuté: 29x | 22.08.2019

Pracovný poriadok - doplnok č. 10 Stiahnuté: 34x | 22.08.2019

Pracovný poriadok - doplnok č. 2 Stiahnuté: 26x | 22.08.2019

Pracovný poriadok - doplnok č. 6 Stiahnuté: 24x | 22.08.2019

Pracovný poriadok - doplnok č. 7 Stiahnuté: 28x | 22.08.2019

Pracovný poriadok - doplnok č. 8 Stiahnuté: 26x | 22.08.2019

Stránka