Obsah

Vojnový hrob „Umarty“

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: EKN
Lokalizácia: rekreačná oblasť Sninské rybníky

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Vojnový hrob neznámeho vojaka, označený železným krížom s mramorovou ceduľkou s textom „Hrob neznámeho vojaka“.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012