Obsah

Rybník Mlynisko

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 5720/2, 5720/6
Lokalizácia: rekreačná oblasť Sninské Rybníky

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Na území rybníka Mlynisko bol v minulosti počas panovania Drugethovcov vybudovaný tzv. vyšný mlyn, ktorý vyhorel pravdepodobne v II. polovici 19. storočia. Od roku 1880 bol na jeho mieste vybudovaný nový mlyn, ktorý dala postaviť vtedajšia vlastníčka panstva Alžbeta Benyovská. Mlyn po I. svetovej vojne zanikol. Rybník bol vybudovaný až neskôr pre účely rekreačného rybolovu.

Zastavenie č. 1 mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“ Stiahnuť


Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012