Obsah

Pomník padlým v II. svetovej vojne

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 3
Lokalizácia: pri kruhovom objazde
Adresa: Ulica Strojárska

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Pomník z roku 1950, venovaný obyvateľom Sniny a okolitých obcí padlým v II. svetovej vojne.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012