Obsah

Park pri Vihorlate

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN
Lokalizácia: Ulica Vihorlatská

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Park vybudovaný v druhej polovici 20. storočia v blízkosti bývalého strojárskeho podniku Vihorlat š. p. Jeho pôvodný názov Park družby sa v súčasnosti nepoužíva. V parku je vybudovaná sieť chodníkov, ktoré sú využívané na prechádzky, v jednej časti je vybudované detské ihrisko.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012