Obsah

14 Sochy

.

a) Socha sv. Jána Nepomuckého, originál z roku 1838

 

b) Socha „Študentka s knihou“ od Vojtecha Löfflera

 

c) Socha „Matka s dieťaťom“ od Vojtecha Löfflera

 

d) Socha „Smútiaca matka“ od Alexandra Trizuliaka

 

e) Socha „Basketbalistka“ od Alexandra Trizuliaka

 

f) Socha „Žena s dieťaťom“ od Františka Patočku

 

g) Socha „Pamätník víťazstva“ od Teodora Baníka