Obsah

Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností

Zoznam hmotných hnuteľných pamätihodností

1 Historické pečate mesta zo 16. a 19. storočia

2 Cirkevné matriky rímsko-katolíckej farnosti Snina do roku 1948

3 Kroniky mesta Snina  

4 Knihy o Snine

5 Obecné kroniky zaniknutých obcí Ruské, Starina a Veľká Poľana

6 Fotografická galéria 7 obcí zaniknutých pri výstavbe vodárenskej nádrže Starina

7 Album Durčinský a súbor zbierkových predmetov pre múzeum v sninskom kaštieli

8 Súbor obrazov s motívom mesta Sniny od akad. maliara Andreja Smoláka a ďalších umelcov medzinárodných výtvarných plenérov

9 Obraz kostola s námestím v Snine od Ignáca Roškovicsa, originál z roku 1891

10 Neogotická monštrancia a kalich s paténou, dar z roku 1883 veriacim od farára Jozefa Hrabovského

11 Relikviár s relikviou sv. Kríža, dar veriacim z roku 2012

12 Zvony v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža

13 Oltár Sedembolestnej Panny Márie a zvon v kaplnke Rhollovcov

14 Sochy