Obsah

Fontána so sochou Herkula

Železná socha Herkulesa - bojovníka s kyjakom v ruke bojujúceho s trojhlavým drakom, predstavuje nepísaný symbol mesta Sniny.

Odliata bola v roku 1841 v zlievarni Rhollovcov v dnešných Zemplínskych Hámroch zo šiestich kusov železa majstrom Johanom Pohlom z Rakúska podľa návrhu autora, ktorý sa podpísal pri ľavej nohe Herkulesa ako W.K.Kinne F. Osadená bola uprostred fontány na nádvorí kaštieľa. Zaujímavosťou sochy je oslavný nápis na kamennom obrubníku fontány v maďarskom jazyku, na ktorom veľké písmená tvoria tzv. chronostich - verš obsahujúci skrytý časový údaj obsahujúci letopočet odliatia sochy.

Evidenčné číslo NKP: 145/2
Číslo parcely: CKN 1378/2
Vlastník: Mesto Snina
Stav: potrebná rekonštrukcia sochy
Zastavenie č. 5 mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“ Stiahnuť