Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

O meste Snina

O meste Snina

Mesto Snina

Snina - súčasnosť

Dnešná moderná Snina je domovom pre 19 648 obyvateľov (k 31.12.2018). Katastrálne územie Sniny sa rozprestiera na rozlohe 5861 ha.
Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1317. Na jeho území svorne žijú občania slovenskej, rusínskej, ukrajinskej a iných národností. Mnohí návštevníci mesta a okolia sú milo prekvapení, čo všetko toto mesto poskytuje, ako sa z roka na rok mení.

Mesto Snina (216 m n. m.) sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, v najvýchodnejšej časti Prešovského kraja. Je súčasťou Horného Zemplína a celý okres Snina zo severe hraničí s Poľskom, východnú hranicu tvorí Ukrajina, z juhu susedí s okresom Sobrance, zo západu s okresom Humenné.
Snina a okolie Sniny je známe vďaka svojej odľahlosti a neporušenosti prírody, je skutočným skvostom Európy. Tento najvýchodnejšie situovaný región na Slovensku je medzníkom dvoch svetových kultúr – rímskej a byzantskej.

Mesto leží na trase Strážske – Humenné – Snina – Ubľa, ktorá pokračuje až na hraničný prechod s Ukrajinou. Kvalitu a bezpečnosť cestnej dopravy zvýšilo vybudovanie kruhového objazdu v meste. Železničná doprava v regióne je zabezpečená železničnou traťou miestneho významu Humenné – Snina – Stakčín.
V meste pôsobí tu množstvo kultúrnych telies, ktorých činnosť je zameraná na slovenský folklór a moderný tanec. Športové kluby sú zamerané na rôzne druhy športov, najmä futbal, volejbal, zápasenie ale tiež novšie – šerm, taekwondo. Pre športové vyžitie slúži športová hala a mestský futbalový štadión.

Prírodné bohatstvo a kvalitné, pomerne nenarušené životné prostredie, je pre mesto aj celý región veľkým potenciálom pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. V meste pribúdajú nové zariadenia cestovného ruchu, skvalitňuje a rozširuje sa ponuka ubytovania, stravovania aj možnosti kultúrneho a športového vyžitia návštevníkov mesta a jeho okolia.

Biokúpalisko Sninské rybníky, vzdialené 3,5 km od mesta, zabezpečuje prímestskú rekreáciu obyvateľom Sniny i návštevníkom zo širšieho okolia. Táto rekreačná oblasť má predpoklady pre celoročné využitie, v súčasnosti je však zameraná hlavne na letné obdobie. Biokúpalisko Sninské rybníky získalo v roku 2010 novú tvár – pôvodné bazény boli prestavané na prírodný kúpací biotop, využívajúci  technológiu samočistenia vody pomocou rastlín a rias.

Ubytovacie zariadenia rôznej kvality a vybavenosti sa nachádzajú nielen v meste ale aj jeho okolí. Okrem ubytovacích a stravovacích služieb sú tu výborné športovo-relaxačné a oddychové možnosti.

V meste sa nachádzajú dva rímsko-katolícke kostoly (Kostol povýšenia svätého kríža z r. 1751 a Kostol božieho milosrdenstva z roku 2001), dva pravoslávne chrámy (1986 a 2018) a dva  gréckokatolícke chrámy (1992 a 2015). V rímsko-katolíckom kostole sa nachádza najväčšia plastika Krista na Slovensku z roku 1998 od Svetozára Ilavského.

V parku pred kostolom sa nachádzajú pamätníky z prvej a druhej svetovej vojny. Na cintoríne je klasicistická kalvária z r. 1847. V katastri mesta je jeden cintorín z prvej svetovej vojny so 130-timi pochovanými vojakmi a jeden židovský cintorín.

Obľúbeným navštevovaným miestom v Snine je Galéria Andrej Smolák. Galéria organizuje výstavy slovenských i zahraničných umelcov. Od roku 1993 pravidelne organizuje medzinárodné výtvarné festivaly.