Obsah

Národný park Poloniny
 

Národný park PoloninyNárodný park Poloniny bol vyhlásený od 1.10.1997 na výmere 29 805 ha. Jeho územie je súčasťou jedinej trilaterálnej biosférickej rezervácie na svete – Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty, vyhlásenej v roku 1993. Tvoria ju tieto územia:
1.zo Slovenska – Národný park Poloniny,
2.z Poľska – Bieszczadský národný park, Cisniansko Wetlinský park krajobrazovy, Park Krajobrazovy Doliny Sanu,
3.z Ukrajiny – Užanský národný park, Nadsjanský park krajobrazovy.
V roku 1999 bol Národného parku Poloniny udelený Diplom Rady Európy. Jeho najvyšším vrchom je Kremenec (1210 m. n. m.), ktorý je zároveň miestom stretu slovensko-poľsko-ukrajinnskej hranice.

Prírodný les (prales)Na území tohto národného parku je najvyššia koncentrácia prírodných lesov (pralesov) na Slovensku. Na ich ochranu bolo doteraz v národnom parku vyhlásených 6 národných prírodných rezervácií a 13 prírodných rezervácií. Najväčším a najznámejsím je prales v Národnej prírodnej rezervácií Stužica.

 

 Vodná nádrž StarinaSúčasťou vlastného územia NP Poloniny je i Vodná nádrž Starina, ktorá je najväčšou nádržou pitnej vody na Slovensku. Budovaná bola v rokoch 1981 – 1987. Kvôli jej výstavbe bolo vysťahovaných 7 obcí: Dara, Zvala, Ostružnica, Smolník, Veľká Poľana, Ruské a Starina, ktorá je dnes pod vodnou hladinou.

 

Drevený kostolík

 

Prvenstvo si tento národný park drží aj v tom, že je najmenej osídleným národným parkom na Slovensku a má najbohatšiu drevenú architektúru. Najhodnotnejšími sú drevené kostolíky v obciach Ruský Potok, Uličské Krivé, Topoľa a Jalová.

 

 


V roku 2010 bol na území Národného parku Poloniny vyhlásený Park tmavej oblohy Poloniny s vynikajúcimi možnosťami pozorovania oblohy.

Ďalšie informácie o NP Poloniny - http://nppoloniny.sopsr.sk/
 

Turistické chodníky a cyklotrasy v NP Poloninách

Cyklotrasa Karpatská magistrála: 

https://www.cyklopo.sk/cyklotrasy/detail-cyklotrasy/12

Sninská úzkokoľajka: 

http://www.zemplinskehamre.sk/hnch/trasy-v-okoli/                                               

Medzinárodná cyklotrasa R-61 Zelený bicykel
 

Cyklochodník ikon