Obsah

Chránená krajinná oblast Vihorlat

Chránená krajinná oblasť Vihorlat Chránená krajinná oblasť Vihorlat bola vyhlásená v roku 1973 na ochranu sopečného pohoria Vihorlat. Sopečná činnosť vo Vihorlate prebiehala v období pred 15 mil. rokmi a doznievala pred 9 mil. rokmi. Táto CHKO má celkovú výmeru 25 350 ha. Jej územie budujú vulkanity a je to typické lesné územie, kde si prevládajúce bukové lesy zachovali svoj prirodzený charakter. CHKO Vihorlat sa vyznačuje aj zoogeograficky i ekologicky zaujímavou a rozmanitou faunou, z ktorej sú najcennejšími bocian čierny, hadiar krátkoprstý, či orol krikľavý.

Sninský kameň

 

Dominantou pohoria a zároveň miestom s nádherným výhľadom na okolie Sniny je vyvrelinový andezitový útvar Sninský kameň (1005 m n.m.). Ako prírodná pamiatka bol vyhlásený v roku 1982. Skalnaté bralá sú prístupné turistom pomocou železných schodov a poskytujú skutočne nádherný panoramatický pohľad na okolie Snina. Eróziou po ukončenej sopečnej činnosti sa okrem Sninského kameňa vytvorili i ďalšie početné skalné útvary, z ktorých sú v katastri Sniny najznámejšie Janíčkova skala v Jozefovej doline a Skalné mesto pod Nežabcom.

 Jazero Morské okoV komplexe sopečného pohoria majú významné postavenie aj jazerá. Najpozoruhodnejšou prírodnou zaujímavosťou a ozdobou pohoria Vihorlat je jazero Morské oko (619 m n.m., 13,8 ha, max. Hĺbka 25,10) nachádzajúce sa v bývalej sopečnej kaldere pod Sninským kameňom. Radí sa k najkrajším prírodným jazerám v Karpatoch a na Slovensku. Ďalšími známymi jazerami s mimoriadnym prírodoochranným významom sú tiež jazerá Malé Morské oko, Kotlík, Podstavka, Hypkania a Ďurova mláka, ktoré sú v rôznych štádiách zanášania naplaveninami alebo zarastania vegetáciou.

Ďalšie informácie o CHKO Vihorlat - nefunguje
História Vihorlatu

http://www.spoznaj.eu/sninsky-kamen-morske-oko-vylet

http://www.zemplinskehamre.sk/hnch/naucne-chodniky-v-chko-vihorlat/