Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Dôležité čísla

 

CA UNITOUR 057/16 186;
057/768 57 35
Hasičský a záchranný zbor 150, 112
Informácie o doprave (vlaky, autobusy) 12 111
Linka dôvery Nezábudka - nonstop psychologické poradenstvo 0850 11 10 22
Linka dôvery pre obete domáceho násilia 02/62 24 99 14;
0905 463 425
Linka záchrany života 0850 11 13 13
Mestská polícia 762 23 00
Pohrebné služby Snina 057/762 21 66;
0905 492 442
Polícia 158, 7623333
Pomoc motoristom v núdzi 18 124
Sloboda zvierat 16 187
Záchranná zdravotnícka služba 155, 112